Cơ hội nghề nghiệp

Đơn xin việc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Chúng tôi chỉ nhận các đơn ứng tuyển cho các vị trí liệt kê. Vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn trực tuyến dưới đây. Chúng tôi chỉ nhận đơn ứng tuyển trực tuyến.
    
chỉ có khổ Adobe Acrobat PDF
chỉ có khổ hồ sơ JPG hoặc ZIP
Đơn xin việc của bạn đang được tiến hành. Làm ơn đợi...