Múa
Cổ điển Trung Quốc

Được kiến lập trên nền tảng thẩm mỹ truyền thống, múa cổ điển Trung Quốc chứa đựng tinh thần của 5.000 năm văn hoá, trải qua nhiều thời đại, những yếu tố thần thái, thân pháp và kỹ thuật được lưu truyền trong cung đình, dân gian và hát kịch Trung Hoa cổ xưa. Trải qua sự tôi luyện trong suốt hàng nghìn năm, múa cổ điển Trung Quốc đã trở thành một hình thức nghệ thuật biểu diễn với năng lực biểu đạt vô cùng phong phú.

Đặc điểm nổi bật

Múa Cổ điển Trung Quốc có một hệ thống phương pháp huấn luyện, bao gồm yếu tố thần thái, động tác thân pháp và các động tác kỹ thuật như nhảy, xoay, lật, nhào lộn, là một thể hệ vũ đạo độc lập và có hệ thống.

Múa
Cổ điển Trung Quốc

Động tác Kỹ thuật

Video | BẢNG THUẬT NGỮ

Trình diễn Động tác Kỹ thuật Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển