Trên phương tiện truyền thông The Hill 650x400ratio

THE HILL: ‘Lý do thực sự khiến Trung Quốc cộng sản sợ Shen Yun’

Shen Yun, mặc dù trình diễn một cảnh tượng rực rỡ của văn hóa Trung Quốc, gần đây đã gây ra một số tranh cãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây.

THÊM