Thông cáo Báo chí Patent Thumb

Thông báo: Bằng sáng chế Mới của Shen Yun

Shen Yun vui mừng thông báo kỹ thuật phông nền động 3D cỡ lớn được sử dụng trong các buổi biểu diễn của chúng tôi đã được nhận bằng sáng chế và được bảo hộ bởi luật sáng chế Hoa Kỳ.

THÊM