Gặp gỡ các nghệ sĩ > Vina Lee

Trở Lại

Vina Lee

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Vina Lee

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LÝ LỊCH

cô Vina Lee tốt nhgiệp Học viện Beijing Academy of Dance, và trước đây là nghệ sĩ chính của rạp hát Guangdong Dance Theatre. Cô Lee hiện là giám đốc cho công ty Quốc tế của Shen Yun Performing Arts.

Các Nghệ Sĩ